Svetovni dan boja protu raku – 4. februar

Vsako leto 4. februarja obeležujemo Svetovni dan boja protu raku, ki je povezovalna pobuda, vodena s strani Unije za mednarodni nadzor raka (Union for International Cancer Control – UICC). Z osveščanjem po vsem svetu, izboljšanjem izobraževanja in spodbujanjem osebnih, kolektivnih in vladnih ukrepov se skupaj zavzemamo za svet, v katerem bomo preprečili milijone smrti zaradi raka ter v katerem je dostop do oskrbe in zdravljenja raka enak za vse – ne glede na to, kdo ste ali kje živite.

Več o svetovnem dnevu boja proti raku najdete na povezavi.

 

V zadnjih desetletjih je bil dosežen izjemen napredek pri oskrbi bolnikov z rakom, od presejanja in postavitve diagnoze do zdravljenja. Kljub napredku lahko dejstvo, kdo ste in kje živite, močno vpliva na vaš dostop do oskrbe, ki si jo zaslužite.

 

Medicinski napredki nimajo vrednosti, če ne dosežejo ljudi, ki jih potrebujejo

Kje živiš ne bi smelo določati, ali živiš. Po vsem svetu si skupaj s številnimi organizacijami zavzemamo za iste cilje: ponuditi ustrezno preventivo, inovacije v diagnostiki in napredna zdravljenja za bolnike z rakom ne glede na njihove okoliščine.

Države članice, farmacevtska industrija, bolniki, izvajalci zdravstvenega varstva in zagovorniki bolnikov imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju enakega dostopa do ustreznega zdravljenja za vse.

Osredotočiti se moramo tudi na osebo in ne le na bolezen. Zagotoviti moramo kakovost življenja preživelih in obolelim, preživelim, njihovim družinam in oskrbovalcem nuditi potrebno podporo.

 

Rak materničnega vratu je eden vodilnih vzrokov smrti zaradi raka pri ženskah v državah z nizkimi in srednjimi dohodki, kjer breme pada nesorazmerno in je možnost ozdravitve majhna.

Obenem pa je rak materničnega vratu eden redkih rakov, ki ga je mogoče skoraj v celoti odpraviti s pravilnim presejanjem, cepljenjem in zdravljenjem predrakavih lezij.

Skupaj s številnimi organizacijami se zavzemamo za odpravo raka materničnega vratu po vsem svetu. Vsakdo pa lahko k temu pomembno prispeva s skrbjo za svoje zdravje ter osveščanjem o bolezni in vzpodbujanjem svojih bližnjih, da sledijo preventivnim ukrepom, ki v veliki meri zmanjšujejo tveganje za razvoj bolezni.

Preverite kaj lahko storite sami – LINK

 

 

MC-SI-00511

 

Podobne vsebine