Registracija novega računa

    1. Obveščanje o izdelkih, storitvah in zdravljenju z obiski sodelavcev, telefonsko komunikacijo, posredovanje informativnih gradiv in vabili na strokovne dogodke z običajno pošto ali digitalnimi komunikacijskimi kanali.
    2. Vodenje evidence in analize izvedenih aktivnosti ter načrtovanje bodočih aktivnosti obveščanja.
  • Upravljavec zagotavlja, da bodo Vaši osebni podatki predmet obdelave zgolj za namene, s katerimi izrecno soglašate. Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna in jo lahko kadarkoli prekličete.

Pravno obvestilo in pogoji uporabe.