Zgodovinska prelomnica – svet se je zavezal k odpravi raka materničnega vratu

Rak materničnega vratu je postal javnozdravstvena težava. 

“Za rakom materničnega vratu vsaki dve minuti  umre ena ženska! Večino teh tragedij  bi lahko preprečili.” Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor  Svetovne zdravstvene organizacije 

Rak materničnega vratu je eden redkih rakov, ki ga je mogoče povsem preprečiti. Če ga odkrijemo in zdravimo dovolj zgodaj, pa je tudi povsem ozdravljiv. Kljub temu v svetu ostaja eden od najpogostejših ženskih rakov in vzrokov smrti žensk zaradi raka [1]. 

V Sloveniji za rakom materničnega vratu vsako leto  zboli okoli 120 žensk, 40-50 žensk pa za to boleznijo umre. Število novih primerov se v zadnjih letih zaradi učinkovitih ukrepov ne povečuje [2].

V svetu pa letno število novih primerov raka materničnega vratu strmo narašča. Napovedi kažejo, da naj bi se to med letoma 2018 in 2030 povečalo s 570.000 na 700.000 , letno število smrtnih žrtev pa naj bi naraslo s 311.000 na 400.000. Več kot 85% primerov predstavljajo mlade, premalo izobražene ženske, ki živijo v najrevnejših državah sveta (1).

Rak materničnega vratu je ena izmed bolezni, ki najbolj odraža globalno neenakost. V revnih in nerazvitih državah je pojavnost dvakrat, smrtnost pa trikrat višja kot v razvitih državah. Stroškovno učinkoviti ukrepi so sicer na voljo, vendar  niso dovolj razširjeni v regijah sveta, kjer je obremenitev bolezni največja.  

Da bodo ukrepi učinkoviti, jih je potrebno razširiti na nacionalno raven in jih prilagoditi potrebam žensk, njihovim socialnim okoliščinam ter osebnim, kulturnim, strukturnim in ekonomskim oviram pri dostopu do zdravstvenih storitev. Ključnega pomena so namreč integrirane zdravstvene rešitve, ki so v dobrobit žensk, upoštevajo njihove pravice in ohranjajo njihovo dostojanstvo. 

Globalna strategija za odpravo raka materničnega vratu predlaga: 

 • odpravo raka materničnega vratu kot javnozdravstveno težavo,  
 • dosego praga štirih  primerov raka materničnega vratu na 100.000žensk, 
 • na državnih ravneh do leta 2030  doseči spodnji cilj 90-70-90, kar bo dober pokazatelj napredka pri odpravi raka materničnega vratu, 
 • v manj razvitih državah do leta 2030 uvedbo matematičnega modela, ki ponazarja sprotno učinkovitost doseganja zastavljenega cilja 90-70-90 :
  • srednja stopnja pojavnosti raka materničnega vratu se bo do leta 2045 zmanjšala za 42 %, do leta 2120 pa za 97 %, kar bo preprečilo več kot 74 milijonov novih primerov raka materničnega vratu,
  • povprečno kumulativno število preprečenih smrti zaradi raka materničnega vratu bo do leta 2030 300.000, več kot 14 milijonov do leta 2070 in do leta 2120 več kot 62 milijonov.

Globalna strategija za odpravo raka materničnega vratu kot javno zdravstvene težave bo zahtevala:

 • politično podporo mednarodnih in lokalnih voditeljev, 
 • usklajeno delovanje različnih sektorjev,
 • široko podporo pravičnemu dostopu v okviru splošne zdravstvene pokritosti,
 • učinkovito mobilizacijo virov,
 • krepitev zdravstvenega sistema,
 • močno promocijo zdravja na vseh ravneh.

Prišel je čas za ambiciozno, usklajeno in vključujočo strategijo za odpravo raka materničnega vratu kot javnozdravstvene težave. Vse države imajo ustrezne vzvode za odpravo.

Tehnologija in orodja obstajajo! Vemo, da so preventiva,  zgodnje odkrivanje in zdravljenje stroškovno zelo učinkoviti.  
Polovični ukrepi in postopni pristopi ne bodo zadostovali. Čas je, da se ukrepi uvedejo po celem svetu. In to brez izjeme.
Bolezen, ki je zdaj ena največjih svetovnih zdravstvenih težav, je mogoče povsem odpraviti!

 

Reference:

 1. Mailhot Vega RB, Balogun OD, Ishaq OF, Bray F, Ginsburg O, Formenti SC. Estimating child mortality associated with maternal mortality from breast and cervical cancer. Cancer. 2019;125(1):109–17. doi:10.1002/cncr.31780.  
 2. Zadnik V, Primic Žakelj M. SLORA: Slovenija in rak. Epidemiologija in register raka. Onkološki inštitut Ljubljana. www.slora.si (1.8.2018)

Podobne vsebine