Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni

Alzheimerjeva bolezen, kot najpogostejša oblika demence, briše spomine preteklosti, doživetja sedanjosti ter izkustva prihodnosti, naše najbližje pa spreminja v neznance.[1]

V mesecu septembru, že osmo leto zapored poteka mednarodna kampanja Svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni, ki jo organizira Mednarodna organizacija za Alzheimerjevo bolezen (ADI).

21. september velja za svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. Namen kampanje je intenzivno osveščanje in premagovanja stigme, pogoste spremljevalke demence, kar zrcali tudi njen letošnji slogan »Govorimo o demenci«. [2] S pogovorom namreč lažje premagujemo strah ter predsodke in tako posameznika spodbudimo k iskanju informacij, podpore in nasvetov.

Kljub vse večji osveščenosti, sta 2 izmed 3 posameznikov še vedno prepričana, da je v njuni državi razumevanje tega sindroma pomanjkljivo. Slednje je zaskrbljujoče, saj vsake 3 sekunde nekdo na svetu razvije demenco, poleg prizadetega pa trpijo tudi njegovi bližnji. [2]

Trenutno z demenco živi več kot 50 milijonov ljudi, do leta 2050 pa naj bi ta številka dosegla 152 milijonov. Bolezen ima velik vpliv tudi na gospodarstvo, saj je letni strošek demence ocenjen na več kot 1 trilijon USD, znesek pa se bo do leta 2030 še podvojil. [2]

Reference

  1. https://www.roche.com/research_and_development/what_we_are_working_on/neuroscience/alzheimers/roche_in_alzheimers_disease.htm
  2. https://www.worldalzmonth.org/get-involved/

Podobne vsebine

Ni podobnih vsebin